Az Ön rendelése
Your order

me
pc
termék
product
kód
code
db ár/price per piece összeg
amount

* Figyelem! Ez a régi webshop nem tud kezelni mennyiségtől függő
levonásokat (különleges árakat), és ha Ön több darabot rendelt,
a fizetendő árat és feltételeket itt találja). Addig is,
amíg lesz új webshop, a rendelését itt le tudja adni.
Attention! This old webshop can not handle quantity-dependent
reductions (special prices), and if you ordered more pieces,
the payable price and the conditions you find here). Until
we create the new webshop, you can send your order here.


SZÁLLÍTÁSI/POSTAI adatok:
(Az átvevő neve, irányítószám, helység/város,
utca, házszám pontosan)
Delivery/postal data:
(Recipient name, postal code, place/city,
street, house number exactly)


SZÁMLÁZÁSI adatok:
(A vevő neve, irányítószám, helység/város,
utca, házszám pontosan, ha Ön EU-cégként
vásárol kérjük ide írja be az EU-adószámot)
Invoice data:
(Name of buyer, postal code, place/city,
street, house number exactly, if you are buying as
an EU-company please write here also the EU-tax-ID)


Az adatokat nem ellenőrizzük.
Ha az adat hiányos ill. az elérhetőség
nem működik, nem tudunk visszajelezni. Ezért az adatokat
kérjük helyesen és pontosan megadni,
a rubrikákat NE HAGYJA üresen!


We do not control the data. If the data is
missing, or the contact does not work,
we cannot give feedback. Because of this please
type into the text boxes correctly and exactly,
do not leave the text boxes empty!


A megrendelő természetes személy teljes neve:
Whole name of the ordering natural person:


... mobil elérhetőség/mobile phone:

(ilyen formában +36301234567)
(in this form +36301234567)

... e-mail cím/address:


Fizetés módja/Way of payment:

bankszámláról előre utalással/with pre-transfer from bank account
(Ha Magyarországon kívülre rendel, csak ezt az opciót választhatja.
Megrendelését megkapjuk és a csomagot átutalása számlánkra beér-
kezése után postázzuk. If the delivery address is outside of Hungary,
you can choose this option only. We get your order and we ship
the package after your transfer is arrived to our account.)

postai utánvéttel/cash on postal delivery
(Ezt az opciót csak akkor választhatja, ha Magyarországon belülre rendel.
Megrendelését követően postázzuk a csomagot és Ön a postásnak fizet.
You can choose this option only if the delivery address is in Hungary.
After your order we send the package and you pay to the post officer.)
Arra az esetre, ha Ön az előre utalás opciót választaná,
a megrendelése elküldése után megmutatjuk Önnek
az átutalási adatokat, amit kinyomtathat/kifotózhat.
For the case, if you would like to choose the pre-transfer option
after sending your order, we will show you the data for transfer,
which you can print or make screenshot from it.

Postai utánvét CSAK Magyarországon belül lehetséges.
Cash on postal delivery is possible inside of Hungary ONLY.

KÜLFÖLDRE IS KÜLDÜNK/POSTÁZUNK csomagot, ha a
Tisztelt Megrendelő előre kifizeti rendelését,
valamint más pénznemben (nem HUF-ban vagy nem EURO-ban)
fizetés esetén vállalja a bank által felszámolt
kezelési és átváltási költségeket.
Ezen felmerülő költségeket banki átutaláskor Ön elvileg látja és
ki tudja választani, további információért kérdezze bankját.
Árak, postázási részletek, aktuális feltételek ezt OLVASSA EL.
WE SEND/POST PACKAGE also OUTSIDE of Hungary, if the
Respected Buyer prepays the value of his/her order
and in case of paying in other currency
(not in HUF or EURO), he/she takes over the
handling and exchange costs settled by his/her bank too.
Principially, you can see and you can choose these cost
while processing your bank transfer. For further information
please ask your bank. For prices and postal details,
for actual conditions please READ THIS."A webshop használatával, a rendelés elküldésével elfogadom az adatkezelési nyilatkozatban leírtakat. Hozzájárulok, hogy a fent megadott adataimat a Biologi-Team Kft megőrizze, azzal a feltétellel, hogy az adatokat nem használja marketing célokra, és semmilyen körülmények között nem adja ki harmadik félnek; hogy az elérhetőség adatokat csak a Biologi-Team Kft. használhatja a megrendelésemmel kapcsolatos kommunikációra és értesítésekre (például új kiadások, kedvezmény lehetőségek, stb.).

With using the webshop, with sending the order, I accept that is written in the data handling declaration. I accept, that my data given above is saved by the Biologi-Team Kft. with the condition that the data will be not used for marketing purposes and may not be given for any third partner; that my contact data can be used only by the a Biologi-Team Kft. for the communication, notifications regarding my order (for example new releases, advantage possibilities, etc.).